De'wino

Saperavi, 13,5% (Georgia – Batono)...

Saperavi Mukuzani, 13% (Georgia – Batono)...