De'wino

Saperavi Mukuzani, 13% (Georgia – Batono)...