red

Cisplatino 2020

137,00 RON

Tannat, 13,5% (Uruguay – Pisano)...

Saperavi Mukuzani, 13% (Georgia – Batono)...