Tempus Two Silver Series Shiraz 2017

Shiraz, 12,5% (Australia – Tempus Two)...