Tempus Two

Shiraz, 12,5% (Australia – Tempus Two)...